Pomoc prawna dla lekarzy

Pomoc prawna dla lekarzy
  • Reprezentacja przed organami odpowiedzialności zawodowej,
  • Obrona przed organami ścigania w postępowaniach karnych związanych z błędami w sztuce lekarskiej,
  • Ochrona przed roszczeniami pacjentów,
  • Prowadzenie procesów o odszkodowanie z tytułu błędów medycznych,
  • Obsługa prawna indywidualnych praktyk lekarskich (rejestracja działalności, obsługa księgowa, sprawy pracownicze, umowy z kontrahentami),
  • Reprezentacja w sporach z ubezpieczycielami,
  • Reprezentacja w negocjacjach i sporach z NFZ.
Pomoc prawna