Ochrona lekarzy w procesach

Ochrona w procesach o odszkodowania
i zadośćuczynienia

Powstawanie coraz większej liczby podmiotów zajmujących się dochodzeniem odszkodowań z tytułu błędów medycznych powoduje, iż zgłaszanych jest przeciwko lekarzom i podmiotom medycznym coraz więcej roszczeń finansowych.

Ochrona lekarzy w procesach